کالاها با برچسب 'لنت ترمز'

 • لنت ترمز چرخ جلو 206 تیپ 2

  لنت ترمز بخشی از سیستم ترمز خودرو به شمار می آید که با ایجاد اصطکاک با دیسک یا کاسه ترمز موجب کاهش سرعت و شتاب منفی خودرو می گردد.

  ۲۵۲,۰۰۰ تومان ۲۲۶,۸۰۰ تومان
 • لنت ترمز چرخ جلو 206 تیپ 5

  لنت ترمز 206 بخشی از سیستم ترمز خودرو به شمار می آید که با ایجاد اصطکاک با دیسک یا کاسه ترمز موجب کاهش سرعت و گرفتن شتاب منفی خودرو می گردد.

  ۲۵۲,۰۰۰ تومان ۲۲۶,۸۰۰ تومان
 • لنت ترمز چرخ جلو پراید

  لنت ترمز بخشی از سیستم ترمز خودرو به شمار می آید که با ایجاد اصطکاک با دیسک یا کاسه ترمز موجب کاهش سرعت و گرفتن شتاب منفی خودرو می گردد.

  ۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱۳۵,۰۰۰ تومان
 • لنت ترمز چرخ جلو پژو 405

  لنت ترمز بخشی از سیستم ترمز خودرو به شمار می آید که با ایجاد اصطکاک با دیسک یا کاسه ترمز موجب کاهش سرعت و گرفتن شتاب منفی خودرو می گردد.

  ۲۱۷,۰۰۰ تومان ۱۹۵,۳۰۰ تومان
 • لنت ترمز چرخ جلو پیکان

  لنت ترمز بخشی از سیستم ترمز خودرو به شمار می آید که با ایجاد اصطکاک با دیسک یا کاسه ترمز موجب کاهش سرعت و گرفتن شتاب منفی خودرو می گردد.

  ۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱۳۵,۰۰۰ تومان
 • لنت ترمز چرخ جلو تیبا-ریو

  لنت ترمز بخشی از سیستم ترمز خودرو به شمار می آید که با ایجاد اصطکاک با دیسک یا کاسه ترمز موجب کاهش سرعت و گرفتن شتاب منفی خودرو می گردد.

  ۲۵۲,۰۰۰ تومان ۲۲۶,۸۰۰ تومان