به دلیل ویروس کرونا،شرکت سایپا چه تعدادی خودرو درسال 99 تولید کرده است ؟

شرکت سایپا در فروردین ماه سال1399 تعداد هفت هزار و 304 دستگاه خودرو تولید داشته است

با توجه به شیوع ویروس کرونا ، شرکت سایپا در اولین ماه از سال جدید تعداد 3 هزار و 562 دستگاه انواع پراید، و 3742 دستگاه انواع تیبا تولید داشته است.

این گزارش نشان دهده این است که، فروش فروردین ماه این شرکت 6819.9 میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفندماه سال 98، 17 درصد کاهش را داشته است . میانگین فروش ماهانه سال قبل، 11459.6 میلیارد ریال بوده است.
میزان فروش تیبا و پراید (دو محصول اصلی شرکت سایپا) در فروردین به ترتیب 11,650 و 5,204 دستگاه بوده است که نسبت به ماه قبل به ترتیب رشد 73 درصدی و افت 50 درصدی را در هر دو محصول نشان می دهد.

اما فروش یک ماهه فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ، 95 درصد افزایش چشم گیری داشته است .

می توان یادآور شد که نسبت به میانگین فروش سال قبل شاهد 40 درصد کاهش هستیم و فروش فروردین ماه 99 شرکت سایپا، 5 درصد کل فروش سال قبل را پوشش می دهد."


منبع : سایپا

نظر خود را بنویسید